Илиан Точев

Илиан Точев


Магистър по право - Софийски университет „Св. Климент Охридски” – Юридически факултет.

1996 г. придобива следдипломна квалификация по Международни икономически отношения в Университета за национално и световно стопанство.

2002 г. завършва специализация по публична администрация в Университета „Джордж Вашингтон” и Университета „Джордж Таун” гр. Вашингтон, САЩ.

Стажува във Федералния департамент на труда на САЩ.

Завършва Българското училище за политика „Димитър Паница”, Летен университет по демокрация в гр. Страсбург – Франция  -  випуск 2011 г.

Докторант в Югозападен  университет „Неофит Рилски” –  катедра „Международно право и международни отношения”  при Правно-историческия факултет.  

От 2009г. до 2013г. е парламентарен секретар на Министерския съвет на Република България.

Горско право § екосистемни услуги

Горско право § екосистемни услуги

Илиан Точев

Парламентарен контрол

Парламентарен контрол

Илиан Точев