КНИГИТЕ.БГ - ПРОСТРАНСТВО ЗА БЪЛГАРСКИ КНИГИ

Светослав Ставрев


Аз съм професор по мениджмънт, доктор на икономическите науки и доктор по философия. Преподавал съм над 40 години в УНСС, ПУ „П. Хилендарски“, СУ „Кл. Охридски“ и Европейско висше училище по икономика и мениджмънт. 

Издал съм 17 книги, в периода от 1970 до 2019 г., както и много на брой студии и статии в научни списания и годишници, в следните области – икономикс, политика, мениджмънт, социология и културология, някои от които преведени на английски, френски и руски езици.

До преди няколко години публикувах и в различни електронни сайтове по актуални въпроси. Имам също доста участия в радио и телевизионни предавания по икономически и политически теми.

Отличавам се с остър език, силна критичност към слабостите в живота и радикалност на позициите. Неособено приятен гост в студия и кръгли маси, както и избягван събеседник от кротки журналисти и лицемерни политици. Не търпя цензура, освен ако сам не си я наложа от съображения на вежливост или сигурност.