Христо Терзиев

Христо Терзиев


Роден съм в гр. Севлиево преди около 51 г. Когато съм бил на 5, родителите ми се местят в близкия тогава окръжен град Габрово. И не съм преставал да обитавам това градче, освен през двете години казарма и още пет по време на следването в Селскостопанския институт – Пловдив, до далечната 94-та. През 2000 год. завърших и магистратура „Финанси“ в Стопанската академия, гр. Свищов, в задочна форма. И всъщност професионалните ми занимания са били свързани винаги с това – дълго време в банковата сфера, а от десетина години и самостоятелно със счетоводство, ТРЗ и финансови консултации. 

Имам прекрасна съпруга и две още по-прекрасни дъщери – голяма, на 25 години, и малка - на 13. Не проявявам необходимост от социална и политическа ангажираност и по тази причина до този момент не бих могъл да бъда открит като присъствие както в публичното пространство, така и не по-малко в социалните медии.

Хипермерност

Хипермерност

Христо Терзиев