Веселина Иванова

Веселина Иванова


Веселина  Иванова е родена през  1957 г. в гр. Добрич.

Завършила е ШУ „Константин Преславски” – специалност Българска   филология и СУ „Св. Климент Охридски” – магистър „Социални дейности в общински структури”.

Работила е като организатор реклама, директор на културен дом, социолог, специалист  в Отдел Култура в Общинска администрация, читалищен секретар.

Сътрудничила е в редакция на вестник  и в радиопредавания.

Член е на Управителния съвет на Славянско дружество в България. По нейна идея от 2009г., Славянското  дружество  организира  Национални литературни конкурси, свързани със съхраняване на националната идентичност и утвърждаване на славянските идеи, в контекста на европейските ценности.

Публикувала е стихове в списание ”Читалище”, в „Читалищен вестник“, в периодични издания, в  литературни алманаси,  в интернет пространството.

Участвала е в регионални и национални литературни конкурси.

Автор е на стихосбирките  „Песен на птица” - 2003г., „Понякога боли от тишина“-  2018г.

Третата стихосбирка - „Имената имат дом“ е  поетична книга с акростихове. Книги