Александър Калчев

Александър Калчев


Роден на 20.12.1945г. в с.Телиш, Плевенско.

Живее в София.

Геолог. Работи 22 години в областта на търсене, проучване и добив на уранови суровини.

Пише от студентските си години.

Член на СНБП. Автор на шест стихосбирки с любовна, философска и гражданска лирика.

Лауреат на редица поетични конкурси.

И нека всяко чувство е фиеста

И нека всяко чувство е фиеста

Александър Калчев

Все още

Все още

Александър Калчев