Why, Rules?

Николай Благоев

Раздел: поезия
ISBN: 978-619-154-205-5
Брой страници: 28
Корица:
Издателство: Фондация Буквите
Издадена: 2016-08-22
Прочетена: 221


Are you getting tired of long books that take days to read? Do you have the attention span of a goldfish? Well we have just the thing for you! “Why, Rules?” is the simple child of the modern day world and a satirical mind. This 24 page composition (shorter than some symphonies) is a simple read for your mundane commute or while waiting at one of those typical lines, existing as a mandatory part of bureaucracy. You can find it tedious or perhaps moving, but most probably - baffling. Are you getting tired of every poem being the same? Are you not fed up with listening to the same melody in every song? In short (TL;DR) – “Why, Rules” consists of 14 themes, structures, or ideas, overused in poetry, which are viewed with a cynical eye and ridiculed for their predictability. Each “rant” is formed as a short “poem”, in an attempt to show the reader that poetry, and art in general, cannot be put in a box, cannot be measured or compared. As you step through the threshold of this book and you smell its digital pages, and you feel its poorly drawn hardcover in your hands, ask yourself – “What is art?”. This book does not take itself seriously and laughs at its own reflection (Do not attempt at home), being put satire or parody. Give this book to your emo friend, because you forgot to buy him a gift. Perhaps even give it to your grandma.

В свят, в който рекламата е по-важна от самия продукт, едно описание ще се превърне в реклама за една обикновена книга. Не Ви ли писна от дълги книги, които отнемат дни да се прочетат? Тогава имаме точния продукт за Вас! “Why, Rules” е детето на модерния свят и сатиричен ум. Тази композиция от 24 страници (по-кратка от някои симфонии) е просто четиво за докато пътувате или докато чакате на привидно безкрайни опашки, които са се превърнали в задължителна част от бюрокрацията. Може да я намерите отегчаваща или може би ще събуди някои емоции у Вас, но най-вероятно ще Ви остави объркани. Мислите ли, че всяка поема е еднаква? Омръзнало ли Ви е да слушате една и съща мелодия във всяка песен? Накратко казано “Why, Rules” – се състои от 14 теми, „скелета“ и идеи, които са използвани твърде често в поезията. 14 поеми, написани на родния език на велики поети – английски, които разглеждат поезията с критическо око и се присмиват за повторяемостта. Тази книга има за цел да покаже на читателя, че изкуството не може да бъде поставено в кутия, не може да бъде измерено или сравнено. Като прекрачвате прага на тази книга и помирисвате дигиталните страници, и усещате лошо нарисуваната корица в ръцете си, се попитайте един въпрос – „Какво е изкуството?“. Тази книга не се взема на сериозно и се смее на собственото си отражение (не опитвайте вкъщи), тъй като не е нищо повече от сатира или пародия. Дайте тази книга на емо приятеля си, тъй като сте забравили да му купите подарък, или даже я дайте на баба си.

 

 

 

(TL;DR) – “Why, Rules” consists of 14 themes, structures, or ideas, overused in poetry, which are viewed with a cynical eye and ridiculed for their predictability. Each “rant” is formed as a short “poem”, in an attempt to show the reader that poetry, and art in general, cannot be put in a box, cannot be measured or compared. As you step through the threshold of this book and you smell its digital pages, and you feel its poorly drawn hardcover in your hands, ask yourself – “What is art?”. This book does not take itself seriously and laughs at its own reflection (Do not attempt at home), being put satire or parody.
Накратко казано “Why, Rules” – се състои от 14 теми, „скелета“ и идеи, които са използвани твърде често в поезията. 14 поеми, написани на родния език на велики поети – английски, които разглеждат поезията с критическо око и се присмиват за повторяемостта. Тази книга има за цел да покаже на читателя, че изкуството не може да бъде поставено в кутия, не може да бъде измерено или сравнено. Като прекрачвате прага на тази книга и помирисвате дигиталните страници, и усещате лошо нарисуваната корица в ръцете си, се попитайте един въпрос – „Какво е изкуството?“. Тази книга не се взема на сериозно и се смее на собственото си отражение (не опитвайте вкъщи), тъй като не е нищо повече от сатира или пародия.