Поезия 2017

Алманах Нова българска литература


Алманаси „Нова българска лите- ратура“ са инициатива на Фондация „Буквите“ за представяне на съвременните български автори пред читателската аудитория.
За девета поредна година издаваме Алманах „Нова българска литература Пoeзия‘2017“, който се явава едно реалистично представяне на живата съв- ременна българска литература.
62 съвременни български автори на близо 320 страници книжно тяло.

Информация за книгатаРаздел: поезия

ISBN: 923677929

Брой страници: 320

Издателство: Фондация Буквите

Издадена: 2018-02-15