Въведение в Kodu

Цветанка Георгиева-Трифонова


 

Настоящата книга е въведение в Kodu – език за визуално програмиране, създаден от Microsoft. Kodu е предназначен за широк кръг от потребители – деца и възрастни без предварителен опит в програмирането. С помощта на графичен интерфейс е възможно създаване и формиране на свят, добавяне обекти, на които се задават последователност от правила, състоящи се от условия и действия.

 

Приложимостта на Kodu като образователен инструмент се състои не само във факта, че осигурява среда за запознаване с логиката на програмирането, но и за развиване на творчески умения, реализиране на междупредметни връзки.

 

Настоящото „Въведение в Kodu“ представя и илюстрира чрез примери различните форми на правилата в Kodu, основните принципи на програмирането с Kodu. Включени са и теми за създаване на пейзаж (landscape); следване на обект; създаване и следване на пътища; промяна на поведението чрез използване на страници; задаване и променяне на гледната точка; използване на Kodu за създаване на геометрични фигури, препятствия върху мрежа; контроли за живот (Health), време (Timer); добавяне на нива.

Информация за книгатаРаздел: Учебници

ISBN: 978-619-154-305-2

Брой страници: 56

Издателство: Фондация Буквите

Издадена: 2018-08-21