Фондация Буквите
Контакти Поща
Пишете ни     
Печатни
книги
Електронни
книги
Списание
"Книгите"
Издателство
"Буквите"
Ваучери
Начало
История
Новини


 
КНИГИТЕ  
Тема на броя
Критични вибрации
Представяме Ви
През годините
Нобелови лауреати
Пътят на книгите
  За писането
  За издаването
Пишете ни:
info@knigite.bg
Прeпоръчвани Е-книги  Критични вибрации  
"Градът на завоя" - една забележителна книга Радка Петкова-Близнакова

В последните двадесет години в има сериозна празнина откъм стойностна литература. Затова бях приятно изненадана, когато прочетох книгата на Йоцо Йоцив „Градът на завоя" тя е свежа струя в краеведческата литература. От нея лъха гореща обич към родния град.

„Градът на завоя" е своеобразно пътешествие през времето - от Античността, през Средновековието до Новата и Най-новата история на Видин. Авторът много точно е предал сложният и многообхватен процес на промени в материалния и духовния свят, обхващащи всички области на човешката дейност  - икономиката, обществото, науката, религията, възприятията за света и представите за човека.

Трудът на Йоцо Йоцов изумява със своята енциклопедичност. Той е плод на дългогодишна работа. Със завидна прецизност авторът показва малкоизвестни факти за своя град. Спазени са основните принципи на историзма и хронологизма. Цитирани са десетки източници, повечето нот които неизвестни на съвременната историография.

Важно място е отрпедено на „строителите" на съвременния Видин  - на хората, написали историята на града.  Йоцо Йоцов е проучил всички личности, допринесли за просперитета на неговия град. Ефектът от фактите е очевиден  - потапяйки се в книгата, човек не може да се откъсне, докато не я прочете докрай.

С голяма художествена сила авторът отразява противоречията на Новото време. Той казва истината с голяма сила. Художествената картина се отличава сяркост и образност. Авторът влага в изразите си конкретно идейно съдържание. Изобразяването е реалистично. В общата типизация той е вложил характерни особености и по този начин е постигнал изключителна индивидуализация. Читателят се запознава с цяла плеяда колоритни образи, заемащи своето място не само в регионалната, но и в националната ни история - от Осман Пазвантоглу и Софроний Врачански до Пантелей Зарев и Андрей Пантев.

Интерес предизвиква и мястото отделено на на дейностите на българската православно църква. Йоцо Йоцов е достигнал до извода, че има ли православие ще съществува България. Неговата позиция е важна в един момент на безродие и отричане на голямата роля на източното православие.

Просветата и културата имат своето място в книгата. Формиранетона собствен културен живот  и традиции дават своеобразна специфичност на Видин. Началото на този процес се поставя още в бурното време на Възраждането, чиито най-видни дейци се включват в изграждане то на културния облик на „градът на завоя".

На спортните заслуг ина Видин също е отделено място. Читателят се запознава с именити спортисти издигнали спортанат слава на българия по света.

Съвременната история на град Видин може да бъде разбирана автентично в европейски контекст. Но съвремиетоне  може да съществува без миналото. Затова книгата на Йоцо Йоцов може да бъде разгледана като своеобразен мост между миналото и настоящето.


Прочeтено от:1677
 
Сподели във Facebook
Предишна статия     Следваща статия
'Боеве' - в търсене на човечността През босите очи на Евелина Кованджийска
Е-книги  


Сугестопедия за всеки родител и учител - част I
Автор: Aнтон КароПоследни материали  
  „Обикновеното лице на злото“ или необикновеното лице на Калоян Захариев
  Къщата с петуниите – сълзите и усмивките на Ина Крейн
  Автобиографично интервю - Татяна Йотова
  Моята гледна точка за авторското право и неговата защита
  Преди да има криле, човек има корени
Събития