Фондация Буквите
Контакти Поща
Пишете ни     
Печатни
книги
Електронни
книги
Списание
"Книгите"
Издателство
"Буквите"
Ваучери
Начало
История
Новини


 
КНИГИТЕ  
Тема на броя
Критични вибрации
Представяме Ви
През годините
Нобелови лауреати
Пътят на книгите
  За писането
  За издаването
Пишете ни:
info@knigite.bg
Прeпоръчвани Е-книги  През годините  
Известни книжари от края на 19 век - част II Илияна Делева /ила/

Един от най-популярните по онова време книжари-издатели е Тодор Филипов Чипев. Той има и най-голяма роля за издигане на книжарите в българското книгоиздаване. Роден е в гр. Копривщица през 1867 г. Деветгодишен той става свидетел на Априлското въс­тание. Немотията го прокужда в Пловдив. Там попада в печатницата на Хр.Г.Данов. Работи като печатар и пътуващ книжар. Участва ка­то доброволец в Сръбско-българската война. През 1890 г. идва в Со­фия и решава да се установи тук. Основава първия дюкян, в който се продават вестници. По-късно дюкянът прераства в книжарница, а след това и в издателство. Гости на малката му будка в Градската гради­на са Иван Вазов, д-р Кръстев, Стоян Михайловски. Когато се замогва, Тодор Чипев премества книжарницата си на бул. "Дондуков" - близо до някогашното кино "Пачев". От 1894 г. той е представител на нелегалната руска литература, разпространявана от русофилско наст­роените среди пo време на стамболовия режим.

Голямата любов към книгата Чипев предава и на най-близките си. Въвлича в работата на книжарницата и издателството съпругата си Нона, десетте си сина Филп, Лука, Минко, Андон, Рашко, Никола, Петко, Кунчо, Борис и Чноял и дъщеря си Иванка. Всички те са блес­тящо образовани, а Андон и Иванка защитават докторати по философия.

Много хубави отзиви за дейността на "Книгоиздателство Чипев" могат да се прочетат в печата през годините на неговата работа. През1931 г. излиза статията "Книжарница за образец",  която разказва за "самия Чипев, който e от  години книжар". В илюстрованата книга „Труд и Промишленост" в отдела за търговия е отпечатана статия под надслов "Т.Ф.Чипевъ - Книжарница-Издателство-Централа за разпространение на българската книга съ отделъ антиквариатъ основана 1891 г. София, бул. Дондуков 20, 22. Тел.39-97*.

Това не е рекламен материал, а кратка история на издателството през годините на неговата работа от 1891 до 1931 г. Посочена е и изключителната роля на книжарницата като средище на най-големите имена на българската литература - Иван Вазов, Кирил Христов, д-р Кръстев. Стоян Михайловски.

 

 ***

 

През 90-те години на 19 век за кратко в София се устано­вява и Иван Георгиев Игнатов. Той е роден през 1862 г. в Пазард­жик. Книжарската си дейност започва на 18 годишна възраст, като разнася из страната първите печатни книги след Освобождението. През 1890 г. основава издателство в София, но предпочита да се вър­не в Пловдив и остава там до 1908 г.

В Копривщица е роден управителят на книжарницата на Евангелисткото дружество Касъров. От будните български градове във все още поробена Македония пристигат младите Христо Олчев - прилепчанин, Петър Григорчев от Охрид и роденият в Кукуш Хаджиниколов, за да открият свои книжарници в столицата и от тук да разпростра­няват научната мисъл и художественото слово сред своя народ.


Прочeтено от:1698
 
Сподели във Facebook
Предишна статия     Следваща статия
Книгоразпространение и книгоиздаване през 90-те години на 19 век Житие и страдания грешнаго Софрония
Е-книги  


Мечта за книга
Автор: Списание КнигитеПоследни материали  
  „Обикновеното лице на злото“ или необикновеното лице на Калоян Захариев
  Къщата с петуниите – сълзите и усмивките на Ина Крейн
  Автобиографично интервю - Татяна Йотова
  Моята гледна точка за авторското право и неговата защита
  Преди да има криле, човек има корени
Събития