Поглед назад

Тема на броя

Иван Богданов | 2009-05-31


Фондация „Буквите" е основана през 2004г.
Основните цели на Фондацията са: развиване, популяризиране и утвърждаване на българската култура, подпомагане публикуването на млади български автори, запазването на българските литературни традиции в условията на световна глобализация. Основаването на Фондация „Буквите" беше логично продължение на над 3-годишна работа на учредителите й в областта на българската литература и култура.

На 24 май 2001 година бе открит Сайтът за нова българска литература и култура "Буквите" (http://www.bukvite.com).

Първоначално сайтът беше създаден, с основната идея и цел да предостави пространство за публикуване на произведения, както на утвърдени, така и на нови, неизвестни автори. Пространството, което сайтът осигурява на авторите донякъде покрива нишата, породена от влошената икономическа обстановка в България, която силно ограничава възможностите за издаване на българска литература, особено поезия.
За своето почти седем годишно съществуване сайтът позволи на близо 3000 автора, да публикуват над 60 000 произведения.
Освен това, ежедневно той е посещаван от над 3000 посетители, които прочитат средно 15 -20000 произведения.
В процеса на своята работа сайтът се превърна в място за среща на автори от различни поколения, професионалисти и любители. Тук съществува така липсващата другаде обратна връзка - „автор - читател". Публикуваните ежедневно близо 60-80 произведения, получават средно над 150 отзиви и рецензии.
Във форумите на сайта се обсъждат въпроси от литературната теория, публикуват се представяния на класици - български и чужди, правят се литературни състезания.

Основни пространства/ секции

    Електронен журнал -  пространство за свободно публикуване на произведения, даване на отзиви и оценки за тях.
    Издателство „Буквите" - издателски център към издателство „Буквите". Издаване на малки тиражи. Електронни и хартиени книги.
    Виртуална книжарница, специализирана за българска литература, която ще позволи запознаване и продажба на тази литература, без пряка конкуренция с преводната литература
    Е-книги - виртуална библиотека, представяща както станали класически вече български книги и автори, така и книги на съвременни автори, издадени през последните години.

Други проекти, реализирани от Фондация „Буквите":

През 2004 година Фондация 'Буквите" реализира проект „Антология Буквите", с финансовата подкрепата на Швейцарската културна програма.
Краен продукт от реализирането на проекта беше мултимедийно СД, в което бяха събрани близо 2000 от най-добрите произведения, публикувани в 'Буквите - сайт за нова българска литература и култура" в периода 2001-2004 г. Подобна мултимедийна инсталация се издаваше за първи път в България. Тя позволяваше хоризонтални и вертикални разрези, сортиране и групиране на произведенията по автора, жанр, година на издаване и различни други показатели.
Издаването на Антология „Буквите" беше последвано от голямо национално турне - в 8 големи града в страната бяха организирани и проведени премиери на СД-то, а също така бяха представени автори, публикуващи в сайт за нова българска литерaтура „Буквите".

В края на годината бе създадено и издателство „Буквите", специализирано в издаването на нова българска литература. Широката аудитория, която има сайтът, позволява издаването, представянето, разпространението и успешната продажба на литература, която обикновено трудно стига до рафтовете на книжарниците.
Разширявайки дейността си и отговаряйки на потребностите на любителите на литературата и изкуствата, Фондация „Буквите" стартира и виртуална книжарница „Буквите" през 2005г. Тя е създадена с цел рекламиране и разпространение изключително само на български книги.
Синергията и взаимодействието на всички сектори на сайта, голямата читателска аудитория, засилената връзка „читател" - „автор", схемата за издаване, представяне и разпространение на книги позволява израстване на авторите, тяхното професионализиране и утвърждаване.

През 2005г. Фондация "Буквите" стартира още една инициатива - Библиотека "Препоръчано", която има за задача да издаде едни от най-добрите автори във виртуалното пространство, да позволи на тяхното творчество да достигне до по-широк кръг читатели, да даде възможност тези автори да бъдат забелязани от критиката и медиите.
"Библиотека Препоръчано" действа и като творчески фонд. Всички средства, получени от продажбата на книгите, ще бъдат инвестирани в издаване на нови. Подбрали сме автори, добили известност във виртуалните среди и доказали своя талант. През 2005 година излязоха първите две книги от поредицата - романът „Защо" на Андрея Илиев и стихосбирката „Големите и малките" на Константин Делов, а през 2006г. - стихосбирката „Многоточия" на Събка Митева и Антология „Сънувах човешко лице", събрала най-доброто от съвременната българска фантастика.
През 2009 се стартира проекта "Антология Буквите" на хартиен носител. Засега излезе том I.

Част от дейността на Фондация „Буквите" е организирането на литературни конкурси

През 2004г. стартира първото издание на станалия вече традиционен конкурс 'Жени и вино", провеждащ се традиционно на 14 февруари и обединяващ най-доброто от двата празника - Трифон Зарезан и Свети Валентин. Проявеният интерес, както от авторите, така и от любителите на поезията и широкото медийно отразяване на конкурса, даде основание на организаторите да направят конкурса ежегоден. През 2007 година се проведе Четвъртия конкурс „Жени и вино", като това беше и първият международен конкурс, организиран от Фондация „Буквите". В конкурса се включиха автори от Русия, Украйна и Македония.

През 2008 година, във връзка с петото юбилейно издание на конкурса, бе издадена Антология „Жени и вино, вино и жени", събрала в себе си наградените произведения от предишните четири издания.

През 2005 година, съвместно с „Дивва" ООД, бе проведен конкурс за фантастичен роман. За победителите в конкурса бе организиран курс по професионално писане и техни творби бяха промоцирани на американския пазар.

През 2006 бе проведен подобен конкурс за фантастичен разказ. Най-добрите произведения от него бяха публикувани в Антология „Сънувах човешко лице". Четири от разказите бяха публикувани в американското списание „Ocean of minds" и получиха много положителни оценки от читателите и литературните критици.

През 2004г., като съорганизатор и медиен партньор на Сдружение „Зрение", Фондация „Буквите" проведе конкурс на за написване на стихотворение,есе или песен тема „Равни възможности". Краят на конкурса беше отбелязан с благотворителен концерт на 15.10. - Денят на белия бастун.

През 2007 година, съвместно с театрална формация "ViaVerde", стартира конкурс за най-оригинален герой на разказ или стихотворение от съвременен български автор. Включиха се над 130 автора с близо 322 произведения.

През 2008 г., съвместно с телевизия „Травъл ТВ" се проведе конкурс за сценаристи. Церемонията по награждаването ще се преведе на 10 май в дипломатически клуб „Глория Палас" - Горна баня.

Фондация „Буквите" е учредител, съорганизатор и медиен партньор на Събора на българската книга, провеждащ се в Националния музей „Земята и Хората".

През 2005 година, с подкрепата на Фондация „Работилница Граждански инициативи", организирахме изложбата „София в книгите". На 4 големи витрини и на 18 табла, бяха представени книги, текстове и фотоси от 18/19 век и началото на 20, в които се описва София. Представение по време на изложбата фотоси и текстове бяха събрани и издадени в мултимедиен CDROM

От месец април 2009 г стартирахме нов проект "Книгите - пространство за българските книги" - двуседмично издание, отразяващо случващоото се в българското литературно пространство.


2009-05-31 | Прочетена: 1694