КНИГИТЕ - ПРОСТРАНСТВО ЗА БЪЛГАРСКИТЕ КНИГИ

Google book search - новата интернет революция?

Тема на броя | Иван Богданов

Още от първия ден на експанзията на Internet - някъде в началото на деветдесетте години - всеки говори за дигитализирането на книгите. Всеки, който работи в областта на високите технологии, си спомня, че навремето това бе доста изгоден бизнес. Наричаха го "информация на върха на вашите пръсти".  Никога не сме било толкова близко до една цифрова библиотека на всички книги в света, колкото сега. Или поне в момента, когато Google започна да прави това по своему.


Още от първия ден на експанзията на Internet - някъде в началото на деветдесетте години - всеки говори за дигитализирането на книгите. Всеки, който работи в областта на високите технологии, си спомня, че навремето това бе доста изгоден бизнес. Наричаха го "информация на върха на вашите пръсти". В обществото се чуваха масови вопли за това, колко дълго време ще е нужно, за да се дигитализира цялата библиотека на американския Конгрес. Някои смятаха, че за това ще са нужни десетилетия; други, изчисляваха необходимото време на 100 години. Но ако не се смятат някои снимки и произведения на изобразителното изкуство, този процес на практика никога не започна. Никога не сме било толкова близко до една цифрова библиотека на всички книги в света, колкото сега. Или поне в момента, когато Google започна да прави това по своему.

 Какво е всъщност Google Book Search (http://books.google.com)?

Това е поредната инициатива на Гугъл, която ни дава възможност да търсим между съдържанието на милиони /както обещава рекламата им, засега 7 милиона/ книги. Всъщност, това не се случи, защото книгоиздателите, досущ като производителите на музика и филми, получиха стрес от думите „свободно публикуване в мрежата' и вместо да се замислят, че това продава, тръгнаха да водят дела.  Всъщност тук, под формата - "Вярно/невярно" са описани много от митовете, около тази услуга.

 

Какви възможности ни дава?

Като читатели - да търсят в базата данни с книги, да създадат персонализираната библиотека, към която всеки от потребителите могат да добавят книгите, които искат да са им под ръка. Те могат да сортират заглавията в различни категории, да ги анотират и, разбира се, да ги четат, ако целият текст е на разположение. От друга страна, обикновеният потребител може да създаде свой онлайн каталог на книгите, които притежава, или списък на заглавията, които иска да закупи в последствие.

Второто допълнение е възможността да се споделят личните колекции между отделните потребители. Докато се създава колекцията, всеки може да добавя свое ревю към книгата, да й слага етикети, както и да я класира. Потребителите могат по всяко време да изпратят линк към колекцията си на своите приятели, както и да създадат RSS фийдове.

Третото допълнение е свързано с пасажи от книги, които са били цитирани. Наречено е Popular passages и позволява на потребителите да разгледат в кои книги и по какъв начин е цитиран даден пасаж. Заедно с това, вече могат да се копират части от текста, който всяка една от книгите предлага на потребителите за преглед.

 

Като рецензенти - ако сте млади, но напористи литературни критици, това е най-лесният начин да ви забележат.

 

Всъщност, тази инициатива на Google най много ни интересува като автори. Явно е, че милионите за които се съдят на Запад, тук са непостижими. По-добре е да използваме възможностите, които ни предоставят да рекламираме книгите си.

Тъй като това е специфичен процес, подробното му описание ще оставим за следващия брой.

А ето един пример за книга представена в Google Book Search - книгата на Ясен Ведрин - „Скрита вечност", издание на Фондация „Буквите".


2009-09-05 | Прочетена: 1553