Алфред Нобел

Нобелови награди по литература

Камелия Иванова | 2009-11-01


Всяка година се присъждат Нобелови награди на развили забележителна научноизследователска дейност или имали изключителен принос за развитието на обществото в областта на физиката, химията, литературата, медицината, физиологията. А също така и награда за мир. Наградите започват да се раздават според завещанието на Алфред Нобел, подписано на 27.11.1895г. в Шведско-норвежкия клуб в Париж и го депозира в банка. Първата Нобелова награда е връчена на 10.12.1901г., пет години след смъртта на учения. Наградите се състоят то медал, диплом, парична сума. Ако има двама номинирани, които се определят като победители, тогава наградата се разпределя поравно. Максималният брой на лауратите може да е трима. Ако се трима, тогава журито може да реши да даде половината от паричната награда на единия от тях, а другите двама да получат по една четвърт.

Първите лауреати на наградата са:

Вилхем Конрад Рьонтген - в област физика - „в знак на признание за необикновено важни заслуги пред науката, изразени в откриването на лъчи", по-късно наречени по името му.

Якоб Хендрик Вант Хоф - в област химия - „в знак на признание за огромното значение на откливането на законите за химичната динамика и осмотичното налягане в разтворите".

Емил фон Беринг - в област медицина - „за работата по серумната терапия, основно за лечението на дифтерия".

Рене Сюли Прюдом - в област литература

Жан Анри Дюнан и Фредерик Паси - за мир.

Жан Анри Дюнан е основател на Червения кръст и един от инициаторите на Женевската конвенция. Фредерик Паси е основател и председател на Дружеството за арбитраж между нациите.

 

Самият Алфред Нобел е шведски изобретател, химик, учен, депозирал около 350 сертификата, представящи 150 изобретения. Владеел пет езика, обичал литературата и театъра, бил почитател на Сара Бернар. Поет, драматург, предприемач. Алфред завършва Химическия факултет на Санктпетербургския университет. През 1866г. той смесва нитроглицерина с инфузорна пръст и така получава динамит. След това организира производство на получената смес. През 1868г., заедно с баща си, получава златен медал „Летерстед" на Шведската академия на науките за откриването на динамита. Двайсет години по-късно създава бездимния нитроглицеринов барут, наречен балистит. През 1884г. става член на Кралската шведска академия, а по-късно и на Лондонското кралско дружество и на Дружеството на инженерите в Париж... В края на живота си той притежвал фабрики, патенти, огромно богатство, завещано от него на най-прогресивната човешка мисъл. Притежавал огромно богатство, човекът Алфред жадувал да го сподели с някого, но оставал в самота. Жените, в които се влюбвал, се омъжвали за други, а той се затварял в самотата си. И във все по-нарастващото чувство за вина. При инцидент в складове с опасни вещества загинали много хора, сред които и по-малкият му брат - Лудвиг. Откритията на Алфред Нобел все по-често се използвали за унищожение и сеели смърт. Отишла си радостта от откритията, които трябвало да помагат, а не да убиват. Наричан в пресата „търговец на смърт", самият учен искал да изобрети „вещество или машина с такава разрушителна сила, че всяка войка да стане практически невъзможна...", мечтаел „всички оръжия да бъдат изпратени в ада, където е истинското им място". До края на живота си Нобел се терзаел от чувството на вина и от въпроса на кого да остави своето огромно състояние. За себе си той казва:

Нобел е едно бедно, полуживо същество. Достойнства: да държи ноктите си чисти и на никого да не бъде в тежест. Недостатъци: отсъствие на семейство, велико търпение, недобро здраве, но добър апетит. Единствено желание: да не бъде погребан жив. Най-големият грях: не почита мамона. Важни събития в живота: няма..."

През 1893г. той решава да създаде фонд, за който той изготвя завещание. В него той обявавя наградите за мир, химия, физика и медицина. През 1895г. той добавя и наградата за литература.

На 10.12.1895г., в Сан Ремо,  „екстравагнатият чудак" получава мозъчен инсулт и напуска този свят. Завещанието му става достояние на света през 1897г. и става повод за големи скандали. Обвинявали го роднините му, вестниците - в липса на патриотизъм в замяна на служба на съмнителните идеи на пацифизма. Не останал вън от този скандал и шведският крал Оскар ІІ, който заявил, че „би било много по-добре, ако знаметинитите оръжейни заводи бъдат под покровителството на шведското правителство", както и „гигантското състояние", което така „глупаво пропадна". Учените също не останали безгласни. В списъка на Нобел липсвала награда за математика, например, което дало повод да се изказват изисквания да се допише в документа и награда за математика. Освен скандала, имало още куп трудности пред изпълнителите на завещанието му. Имуществото на Нобел било разпиляно в целия свят - имения, домове, безбройни лаборатории и фабрики във Филандия, Русия, Германия, Италия, Англия, мини... Сумата, завещана на фонда, след като роднините получили своя дял, оставен им от Алфред Нобел, била на стойност от милиард и половина щатски долара.

Въпреки всички трудности, след множество обсъждания, през 1900г. Нобеловият фонд бил създаден, а на 10.12.1901г. били раздадени първите Нобелови награди. И от тогава, с няколко прекъсвания, всяка година на 10 декември в Стокхолм от краля на Швеция се връчват наградите. Само тази за мир се връчва в гр. Осло. На 29.06.1900г. били обнародвани решенията от заседанията на Кралския съвет за статуса на Нобеловия фонд, специалните правила, регламентиращи дейността му. До 1905г. се водели продължителни дебати между Норвегия и Швеция относно наградата за мир и на 10.04.1905г. окончателно е взето решение за дейността и правилата на Норвежския нобелов комитет. През 1968г, по случай 300-годишнината си, Шведската банка внася предложение за учредяване на награда в областта на икономиката. След някои колебания Шведската кралска академия приема да бъде институт по присвояване на наградата, в съответствие с принципите и правилата, които се прилагат за другите Нобелови награди.  Тя се връчва, от 1969г.,  заедно с другите Нобелови награди, макар че не е записана в завещанието и се заплаща от Шведската банка.

Утвърдените предложения трябва да бъдат получени до 1 феруари всяка година. От този ден започва работата на Нобеловите комитети - до септември ччленовете на комитетите и консултанти, привлечени от тях, оценяват квалификацията на кандидатите. Членовете на комитетите се съвещават няколко пъти, като с помощта на привлечените експерти-консултанти, се стремят да оценят оригиналността и значимостта на приноса в общочовешкия прогрес на всеки кандидат. Ежегодно в подготвителната работа участват няколко хиляди специалисти. Когато тази работа бъде завършена, комитетът утвъждава своите отчети и рекомендации за кандидатурите и ги предава в инстанциите, присъждащи премиите, които трябва еднолично да вземе окончателното решение.

През септември или в началото на октомври Нобеловите комитети са готови да потвърдят своите изводи пред съответстващите „класове" на Шведската кралска академия в областта на физика, химия и икономически науки, които се състоят от около 25 члена. След това „класовете" правят своите рекомендации за вземане на окончателно решение. Процедурата за присъждане на награда в областта на физиологията и медицината е аналогична, но се прави непосредствено към Нобеловата асамблея на Каролинския институт, която е от 50 участника. Наградата в областта на литературата се взема, въз основа на предложението от Нобеловския комитет, от 18 члена на Шведската академия. Норвежският нобелов комитет взима самостоятелно решение за наградата за мир. Октомври е месецът, през който се вземат окончателните решения и се обявяват лауреатите за годината пред света. На пресконференциите се обявяват причините и мотивите за присъждането на наградата за всеки определен кандидат. И идва време за официалните церемонии и тържествата. Лауреатите и техните семейства биват поканени от Нобеловия фонд в Стокхолм и Осло, където на 10.12. да получат своите награди. Церемонията по награждаването в Стокхолм се провежда в Концертната зала, в която присъстват около 1200 души. Наградата по физика, химия, физиология или медицина, литература и икономика се връчват от краля на Швеция, след кратко изложение постиженията на лауреата, а празничната церемония завършва с организаран от Нобеловия фонд банкет в зала в сградата на градската управа.

В Осло церемонията по връчване на наградата се провежда в Университета, в залата на асаблеята, в присъствието на краля на Норвегия и членовете на кралската фамилия. Наградата се връчва от председателя на Норвежския нобелов комитет. И в двете церемонии има специално отделено време за речите на лауреатите, които след това биват публикувани в специално издание „Нобелови лауреати".

 

 

Завещанието на Алфред Нобел

 

Цялото мое останало реализуемо състояние трябва да се разпредели по следния начин

Целият капитал трябва да бъде внесен от изпълнителите на завещанието ми във вид на ценни книжа под поръчителство и да бъде създаден фонд, чиято същност - ежегодно награждаване с парична прамия на тези хора, които през изтеклата година са съумели да принесат най-голяма полза на човечеството. Казаното, предполага, че призовият фонд трябва да бъде разделен на пет равни части, присъждани по следния начин: една част - на човек, направил най-голямото откритие или изобретение в областта на физиката, втората част - лице, което е постигнало най-важното усъврешенстване или е постигнало откритие в областта на химията, третата част - на лице, което е направило най-важното откритие в областта на физиологията или медицината, четвърта част - на лице, което в областта на литературата е създало най-изявено произведение с идеалистична насоченост и, накрая, петата част - на лице, което в най-голяма степен е допринесло за укрепването на сближаването на нациите, в ликвидирането или снижаването на напрежението и противоспоставянето на въоръжените сили, а също така на организация и проведени конгреси с миролюбива цел.

Наградите в областта на физиката и химията трябва да се присъждат от Шведската кралска академияна науките; наградите в областта на физиологията и медицината трябва да се присъждат от Каролинския иститут в Стокхолм, наградата в областта на литературата се присъжда от (Шведската) академия в Стокхолм, накрая, награда за мир се присъжда от комитет от пет члена, избирани от норвежския стортинг (парламент). Това е моята воля и присъждането на наградите не трябва де свързва с принадлежността на лауреата към тази или онази нация, така както и сумата на възнаграждение не трябва да се определя от принадлежността на носителя към това или онова поданство".


2009-11-01 | Прочетена: 1960