КНИГИТЕ - ПРОСТРАНСТВО ЗА БЪЛГАРСКИТЕ КНИГИ

ЕДНА ЧЕСТНА И ЧИСТА КНИГА

Критични вибрации | Константин Делов

Тази книга е съставена от доста различни по жанр текстове - разкази, пътеписи, есета, импресии, миниатюри, както и стихотворения, но противно на евентуалните опасения, това не е самоцелен, механичен сбор - колкото и „непредпазливо" да изглежда ѝ цялото е концептуално „защитено" като житейска позиция и естетика, като мотивировка на внушенията и поетика. Отчитайки рисковете на подобно структуриране, сборникът е подреден достатъчно прецизно, разделен формално (а и не само) на четири цикъла.


Тази книга е съставена от доста различни по жанр текстове - разкази, пътеписи, есета, импресии, миниатюри, както и стихотворения, но противно на евентуалните опасения, това не е самоцелен, механичен сбор - колкото и „непредпазливо" да изглежда ѝ цялото е концептуално „защитено" като житейска позиция и естетика, като мотивировка на внушенията и поетика. Отчитайки рисковете на подобно структуриране, сборникът е подреден достатъчно прецизно, разделен формално (а и не само) на четири цикъла.

Включените текстове са създадени през последните шест години и демонстрират задълбочен, сериозен и проницателен поглед към света - към човешката психология, природата и езика. Безспорно правят впечатление убеденият позитивизъм и креативност на авторката, стремежът за търсене на хомогенност в отношенията човек - човек и човек - природа. Противно на постмодерната тенденция към деструктуриране, към разграждане на света и ценностите в него, към самоцелна фрагментарност, Вили отстоява тук, (а и с помощта на своята стопроцентова женственост), копнежа по един хармоничен и диалогизиращ свят и защитава с чистия си и богато орнаментиран език своите мотиви и основания, своя алегоричен, иносказателен дискурс.

Богатият ѝ педагогически и филологически опит е основа за изключително отговорно отношение към текстуалността - към „вечните" теми, към предходни лтературни образци, към универсалните ценности и не на последно място към психологизма във всяка една интерпретация.

Бих маркирал и като някои акценти един добре дозиран еротизъм, (нищо чуждо в антропоморфния ни свят), тънката ирония и самоирония, (винаги белег за зрелост), както и сполучливия хумор, (знак за надрастване на ординерното).

И ако трябва да приключа този опит за споделяне и въвеждане в текст, бих го сторил с думите: честната и чиста книга на един честен и чист човек.


2009-11-23 | Прочетена: 1662