ISBN - митове и действителност

Тема на броя

Иван Богданов | 2010-01-10


За ISBN-a има множество митове, най-вече породени от непознаването на системата му. Мненията се лашкат между двете крайности „Книга без ISBN не е книга" и „Кой ползва още тия остарели неща".

Какво всъщност се крие зад тази страшна абревиатура?

Международната ISBN система е въведена в България през 1991 г. с ПМС № 38 на Република България от 6 март 1991 г. С него се създава Национална ISBN агенция, определят се нейните функции и задачи. Нормативен документ за тази дейност е приетият национален стандарт БДС 15716-83 (Номерация международна стандартна на книгите). По-късно е преведен международният стандарт ISO 2108 Information and Documentation - International Standard Book Numbering (ISBN).

ISBN  се издава в ISBN службата в Народна библиотека /първата врата вляво от входа/. До преди няколко години се издаваха номера и на частни лица, но в момента се издават само на издателства. Процедурата е крайно опростена и след регистрацията на издателството, номерата се получават и по е-мейл /ние лично практикуваме така/.

Нужен ли е все пак ISBN-a и дава ли някаква реална защита на авторските права на книгата?

Както не веднъж сме казвали, в такива случаи нещата са в ръцете на самите давещи се. Прокуратурата не се самосезира при нарушение на авторските права, трябва авторът сам да заведе дело. Помага ли ISBN-a  в тези случаи?

Самият ISBN, като обикновен номер, пряко не, но комбиниран със Схемата за Депозит /където се оставят до 12 книги, според тиража, в Централна Депозитна служба/ са достатъчни за доказване на правата. За да не навлизам в сложни юридически термини, ще се постарая да обясня нещата с един прост казус.

Да кажем през 2005 г Вие сте издали книга. Издателството си е свършило работата, взело е ISBN, дало е нужните книги в Депозитния отдел и прочие.

През 2007-ма с изненадата чувате на БгЕвровизия да се пее песен по Ваш текст /имахме такъв случай/. Какво може да направите? Вземате един екземпляр от книгата и с него отивате до изпълнителя на песента /ако търсите извънсъдебно споразумение/ или подавате молба до Прокуратурата или направо до Съда за нарушени авторски права. Съдът завежда дело, явявате се, показвате книжката и съответния текст, съдът прави справка с ISBN отдела, изисква съответната книга от Депозитната служба и прави сравнение. Ако нещата съвпадат - останалото си е описано в Закона за авторски и сродните им права.

Сложният случай е, ако нямате издадена книга или тази книга няма съответния ISBN.  Тогава тя не може да се приеме като доказателство от съда /датата, отпечатана върху книгата не играе значение - книгата може да е печатана вчера, със стара дата, а няма методи за анализ на мастила и хартия, които да хванат 2-3 години разлика/. Тогава Ви остава единствено да търсите трима пълнолетни свидетели, които да докажат, че те са виждали /чели/ това Ваше произведение преди датата, към която пледирате, че е извършено нарушението. И в общи линии нещата стават дума срещу дума. Така че, когато махвате с ръка - „Аз такива, ограничаващи неща като ISBN не искам" /както ни каза това лято един автор/, помислете си какво би станало, ако някой реши да Ви копира.

А отговорът на въпроса - Кой пък ще ме копира мен? - е даден доста подробно в статия на Стефан Кръстев.

И последно ISBN-a има един друг много важен аспект - на базата на него се формира баркодът на книгата. А от години няма книжарница, която да набира заглавия на ръка - всичко е на баркодове.

П.С. На базата на ISBN-ите всяка година се правят сериозни статистики. Доста изследователи ровят в тези списъци, при създаването на библиографски материали и изследвания - така преди няколко години бяха намерили една наша авторка и я бяха включили в изследванията - „Женска поезия в началото на 21 век".


2010-01-10 | Прочетена: 2317