Как интернет променя издаването на книги /анкета/

Тема на броя

Северина Самоковлийска /annabell_/ | 2010-02-06


 

Кратката анкета има за цел да покаже какво влияние имат новите технологии върху литературата, ще съкратят ли те пътя на една книга от писателя до читателя и има ли изобщо бъдеще печатната книга и интелектуалната собственост като понятие. За да си отговорим на този въпрос проведохме следната анкета. Искам преди всичко да благодаря на Shadowdance, клуб „Ефремов" и „Буквите" за това, че ни позволиха да използваме форумите им като платформа за провеждане на анкетата При всички случаи - горещи благодарности на всички, взели отношение!

И така, въпросите, които ви зададохме бяха следните:

 

До каква степен дигиталният свят ще промени начина на разказване на една история?

Независимо от това, че повечето хора смятат, че начинът на разказване няма да се промени значително под влияние на дигиталния свят, съмненията в силата на последния все повече нарастват. В защита на това са улесненията посредством визуализация и възможността за промяна в посока на обогатяване. Намират се и песимисти (или може би, реалисти), които твърдят, че тази промяна вече е настъпила.

 

Възможността за изразяване чрез смесване на снимки, линкове, видео и звук обогатява ли творчеството, или просто води до какафония?

Мнозинството е на мнение, че смесването на стилове води до обогатяване на историята, но само когато се използва правилно и умерено. Другата част от отговорилите намира, че това е най-прекият път до какафонията.

 

Как ви се струва утопията - свят, в който контактът „читател-писател" е директен, без посредници като издатели, разпространители и прочее?

Само един от отговорилите намира подобно положение на нещата за „идеално" и то, ако се реализира както трябва. Преобладаващите отговори са, че същото това положение не е никак лошо, но по-скоро звучи като утопия,  а техните, значително по-малко на брой опоненти твърдят, че утопията е станала реалност благодарение на интернет.

За двама това е невъзможно, за петима - хубаво, но утопия. Според четирима от читателите това съвсем не е утопия, благодарение на интернет.

Тук ми се иска да обърна внимание на два отговора, които ми се сториха интересни. Maledictis казва, че „посредниците изграждат стандарт", а Didimus - „Основно ще се промени разпределението на приходи от продажби на е-книги, като делът на издаване и разпространение от преобладаващ ще стане нищожен.".

 

Няма ли наличието на толкова много хаотична информация (каквато е в Мрежата) да отблъсне читателя?

Въпреки, че мнозинството от отговорилите на този въпрос признават наличието на някакво объркване в този хаос, те категорично твърдят, че това не обърква читателя. Техните опоненти, които като брой са само половината, споделят мнението, че този хаос е за предпочитане пред липсата на каквато и да било информация.

Ще се увеличи популярността на сайтове с рецензии и ревюта, които да помагат на читателя да се ориентира сред морето от произведения?

Двама души са дали отговор „Не зная", и много ми се иска да цитирам един от тях, защото много ми допадна - „Не мога да кажа, аз съм information junkie."(moridin).

 

Ще отмре ли печатната книга?

Само четирима души са отговорили, че според тях, печатната книга ще стане колекционерска рядкост или ще се печата по поръчка. Останалите са разделени почти по равно между мнението, че макар и бавно, печатната книга ще отмре и че не, това не е възможно да се случи.

 

Понятието „интелектуална собственост" отживелица ли е?

Тук от всички, дали отговори на анкетата, само един гласеше, че „юридическото понятие "интелектуална собственост" си е просто начин за ощетяване както на автора, така и на читателите." Всички останали са категорични, че в епохата на Интернет понятието придобива особено силно значение, но има нужда от промени в законите и най-вече в начина на прилагането му.

 

Бихме обобщили резултатите от анкетата като следва:

Виртуалният свят отдавна е намерил своето място в ежедневието и той се приема не само като неотменна част от него, но и като вид новатор, променящ остарелия начин на живот. Това касае всички области на живота, респективно творците също търпят промени, които малко объркват статута им на автори. Колкото и парадоксално да звучи, предвид това, че интернет пространството предлага най-лесния достъп до всяка информация, по-голяма част от хората не могат да се ориентират в цялото й струпване на едно място и нерядко се оказват в лабиринт, от който им е трудно да се измъкнат. Предполага се, че една обновена законодателна система би променила малко това положение, защото когато се спазват правилата, работата е по-лесна.

 


2010-02-06 | Прочетена: 1694