ХХ НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА БЪЛГАРСКАТА БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННА АСОЦИАЦИЯ

Тема на броя

Илиана Делева | 2010-09-19


Българската библиотечно-информационна асоциация проведе своята ХХ юбилейна национална конференция на тема "Съвременната библиотека - център за информация и знание" на 9 и 10 юни т.г. Форумът събра представители на библиотечната общност от цялата страна в Аулата на Ректората на Софийския университет "Св. Климент Охридски". Съорганизатори бяха Катедра "Библиотекознание, научна информация и културна политика" на Философския факултет към Софийския университет и Националната библиотека "Св. Св. Кирил и Методий". В конференцията участваха представители на Комисията по култура, гражданско общество и медии, на Министерството на културата, партньори и съмишленици на ББИА.

 

Конференцията на сдружението е най - значимият професионален форум на библиотечната колегия в страната. Участието на  над 150 библиотечни специалисти - от всички видове библиотеки от цялата страна; партньори, с които библиотеките реализират проекти и развиват съвместна дейност от страната и чужбина направи така че да се изпълни програмата на конференцията. Проведоха се пет сесии: Библиотеката на 21 век; Библиотеката - център за информация и знание; Библиотеката - информационен център; Библиотеката - хранилище на човешкото знание; Ползвателите на съвременните библиотеки. Представени бяха над 30 доклада и 4 фирмени презентации.

 

Участниците в конференцията имаха уникалната възможност да присъстват и на тържествената церемония по присъждането на званието Доктор хонорис кауза на Софийския университет на кардинал Рафаеле Фарина, Архивист и Библиотекар на Светата Католическа църква, Ватикана.

 

Националната конференция е една от инициативите, с които ББИА отбеляза 20 годишния юбилей на сдружението. Показа ни,че библиотечното дело в България е живо, че има хора, които се трудят с хъс и ентусиазъм, за да придадат на библиотеките съвременен вид, да отговорят на нарастващите нужди на читателите като обединят в едно новости и традиция.

В това си желание българските библиотекари не са сами. Включването в общоевропейския проект Европеана. Дигитализирането на ценни стари и класически издания, превръщането на библиотеките в средище на знанието, а не само в място за четене и заемане на книги са важна част от бъдещето на традиционната библиотека. Електронните каталози и връзката между библиотечни компютърни мрежи отдавна не са мираж.

Традиционната библиотека и виртуалната са само две страни на едно и също нещо - улесняване на достъпа до ценни литературни източници на повече читатели. Ето защо трябва да работим ръка за ръка и да правим възможното тя да се осъществи.

 

 

 


2010-09-19 | Прочетена: 1660