БАНДАТА НА ГАЕЧНИЯ КЛЮЧ - ЕДУАРД ЕЙББИ

Разказвачи на книги

Димитър Хаджитодоров | 2019-07-21


„Бандата на гаечния ключ“ възниква спонтанно по време на екскурзионно пътуване през Големия Каньон на река Колорадо. Нейн инициатор е  доктор  Сарвис, богат кардиолог, който понякога нощем събаря и изгаря внушителните рекламни плакати по федералния път за Калифорния. Помага му медицинската сътрудница Бонни Абцуг, остроезична, но винаги сигурна личност. В Каньона те се сближават с мормона Смит, съпруг на три жени, който организира екскурзии по течението на реката. Екстравагантният бизнесмен ненавижда язовирната стена в Глен Каньон, издигната през 1962 година и понякога умолява Бога да я разруши с добре премерено земетресение. Във фирмата на Смит работи и Джордж Хейдюк, ветеран от Виетнам, Зелена барета, специалист по взривове и бомби и любител на огромните открити простори.                                                                                              Посегателствата над дивата природа възмущава героите и те като единомишленици обсъждат възможността да оказват противодействие. Вдъхновени от подвизите на легендарния Нед Луд, живял около 1779 година,... в пристъп на ярост разгромил две здания, принадлежащи на лейстърширския „чорапник“, четиримата решават да се заемат с „екотаж“ – екологичен саботаж, - като правят негодна за употреба тежката строителна техника. Далечната им  цел е възможното  взривяване на водната преграда на Глен Каньон - хидротехническо чудовище чудовище с тегло 792 хиляди тона, струващо на американските данъкоплатци 750 милиона долара.                                                                                    

Бандата внимателно подготвя своите набези. Спонсор за съоръженията – взрив и помощна техника - е доктор Сарвис. Джордж Хейдюк се изявява като специалист по експлозиите и умелите комбинации. Мормонът Смит познава на пръсти обширната територия, набелязана от смелчаците и действа със забележителното себеотрицание. Бонни Абцуг е неизменна помощница, подходяща за всякакъв вид задачи.                                      

Съзаклятниците  организират тайни скривалища в различни области, където складират боеприпаси, карти, дрехи, спални чували, консервирана храна и медицински принадлежности.                                                                                                                  Първата акция е срещу компания, прокарваща нов път през недокоснати до момента земи. „Почти цялото видимо пространство бе непосещавана, необитаема, дива местност. Те искаха да я съхранят такава. ... Да съхранят всичко, както по-рано.“ Започват с повреда на двигателите на множество багери и булдозери, рязането на спирачки, насипване на пясък в карбораторите, разреждане на бензина със захарен сироп и още много други технически пакости.                                                                                      Няколко дни след това Хейдюк осъществява подобна операция на горско сечище и там неочаквано се натъква на единомишленик, който също подготвя „екопротест“. По-късно това познанство  помага  на ветерана да се укрие от преследване и да промени личните си данни.                                                                                                                                               

Най-големият удар на бандата е взривяването на автоматичен влак, извозващ хиляди тонове въглища от открит рудник. Размерът на щетите предизвиква сериозно издирване на вредителите. Полицейски формирования и доброволни местни организации блокират двата бряга на Каньона. Няколко пъти екосаботажниците се измъкват от железната хватка на закона, но съпротивата става все по-трудна, когато е организирано наблюдение по въздуха с вертолети.                                                                                 Първите арестувани са доктор Сарвис и Бонни Абцуг. В момент на примирие те отиват в лагера на своите противници, за да окажат медицинска помощ на един от преследващите ги, получил инфаркт от напрежение. Мормонът Смит е заловен, когато, гладен и преуморен, се опитва да намери храна в някое от заведенията край пътя. Средствата за масова информация  разпространяват вестта, че Джордж Хейдюк е разстрелян от вертолет и че трупът му е изчезнал в някоя пропаст. Полицията така и не узнава, че вместо ветерана от Виетнам, е улучила чучело, направено от неговите дрехи, докато той се измъква умело от обкръжението.              

 Съдът издава присъди на заловените екосаботажници, но те не са много тежки и се свеждат до поправителен труд  под надзор в селище, където липсва редовно медицинско обслужване. Няколко месеца по-късно Джордж Хейдюк, подпомогнат от единомишленика си от горското сечище и снабден с нови лични документи, се присъединява към тях. Той постъпва охранител на язовирната стена на Глен Каньон. Бандата на гаечния ключ преустановява временно дейността си, но пред нея се очертава „ново начало“.                                  

Скандалната книга на Едуард Ейбби ( 1927 – 1989 ) излиза през 1975 г. и от тогава е разпродадена в тираж  близо до един милион екземпляра. Агентите на ФБР на САЩ подозират автора й в симпатии към комунизма, но в края на миналия век някои природозащитни организации я възприемат като ръководство за действие, въпреки предупреждението на Ейбби, че тя трябва да се чете внимателно...

 


2019-07-21 | Прочетена: 142