"Масонската ложа и братството на Левски" - Румен Василев

Разказвачи на книги

Пламен Захариев | 2019-08-28


 

Една книга, която със сигурност ще разтърси мислещите и вярващите. Патриоти

 и отцеругатели. Фили и фоби.

Най-силната част, завръзката и развръзката, кулминацията се намират в началото 

на повествованието, в Пролог.Последните часове от живота на двама от най-вели-

ките, родени на тази земя - Христос и Левски. Страданието на невинните, безраз-

личието на властта., подигравките и унижението. И пътят към безсмъртието...

На сутринта след погребенията телата ги няма! Толкова ясни паралели и съвпаде-

ния не могат да са случайни...

Масонството се грижи добре за своите тайни. Дори когато станат явни, те са още

 по-тайни.

Раждането на една религия почти от нищото. Използвайки различни митове от 

предишните  векове и хилядолетия. Раждането и разпространението на ереси, раз-

цеплението на църквите.

Революциите, новите идеи, братството и равенството...

Мацини, Гарибалди, карбонарите, младите и старите от българската емиграция.

Замисълът е грандиозен и невъзможно да бъде разбран, класифициран и определен.

Всичко е в развитие, непрестанни промени, лутане, връщане и отново напред. 

Един по-ясен и разбираем Левски, приземен, но не и унизен. Левски, който не е 

бил предаден, а може би пожертван...

 


2019-08-28 | Прочетена: 103