"ИГРАТА", "ТРЪПКАТА", "ИЗМАМАТА" - Андерш де ла Моте

Разказвачи на книги

Пламен Захариев | 2019-08-28


 

Малко са авторите на трилъри извън американските и английски класици. Но 

ето, че Андерш де ла Моте разбутва статуквото и то с трилър-трилогия - Игра-

та, Тръпката, Измамата.

Сензационното е, че покрай многото любопитни перипетии, които преживява 

главния герой НР /Хенрих Петершон/ се появяват втори и трети план на повество-

ванието. Убийството на Улоф Палме. Навремето когато прочетох за него си казах

"Виж ти! И там стават такива неща..." Швеция за нас беше еталон на социалната 

държава, като че ли без противоречия. И изведнъж убийство на министър предсе-

дателя...

Е, сега вече знаем защо и кой го е убил. Швеция е имала силни позиции в ядре-

ната област, могли са да направят атомна бомба и всичко друго, което би послед-

вало... Имало е ядрено лоби сред военните и индустриалците. 

 И изведнъж У. Палме казва"Край! Ще се развиваме в друга посока".

 Но както казах това е втори или трети план . Повествованието е около приклю-

ченията на главния герой НР. Той е наркоман от по-особен тип. Използва наркоти-

ците за

 да улесни достъпа до тайните пружини на ИГРАТА. Тя  е невиждано риалити шоу в 

реално време с таен достъп до най-различни нива на обществото, с огромна ауди-

тория, с невидими кукловоди. Но върхът на конспирацията е в подготвяните атен-

тати и по аналогия се навързват всички политически произшествия. Просто да 

не повярваш! Но де ла Моте е много убедителен без да настоява...

НР е един модерен аутсайдър, обича единствено сестра си Бека/Ребека/. Дори прия-*

телят му Манге се оказва забъркан с кукловодите и на няколко пъти го използва за 

собствен интерес.

Книгата определено  си заслужава, въпреки стила и езика, които са смес от уличен 

и компютърен жаргон.2019-08-28 | Прочетена: 130